ǀ Publications ǀ

DISSERTATION, BOOKS, AND EDITED VOLUMES

(49) 2012. İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx [A Spectre in Economics: Karl Marx] (Coedited by: S. Orhan and S. Kologlugil) (Istanbul: Iletisim Yay. / Publication House).

(48) 2011. Kantindeki Politik Ekonomi: Türkiye Öğrenci Harektlerinden Mekânsal Bir Kesit, 1994 - 2001 Dönemine İlişkin Seçilmiş Metinler [ Political Economy in the Canteen: A Spatial Register of the Student Movements in Turkey, Selected Documents, 1994 - 2001.] (Ankara: Phoenix Publ.).

(47) 2009. Intellectual Paths and Pathologies: How Small Events in Scholarly Life Accidentally Grow Big (Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Doctoral Dissertation).

ARTICLES IN PEER REVIEWED JOURNALS

(46) 2013. "The Problem of Epistemic Cost: Why Do Economists Not Change Their Minds (About the 'Coase Theorem')?" American Journal of Economics and Sociology 72 (5): 1131 - 1157.

(45) 2012. "Between a Rock and a Hard Place: Second Thoughts on Laibman's Deep History and the Theory of Punctuated Equilibrium with Regard to Intellectual Evolution" Journal of Philosophical Economics, 6 (1) December: 1 - 22.

(44) 2012. "A Notion Evolving: From 'Institutional Path Dependence' to 'Intellectual Path Dependence'" Economics Bulletin 32 (2): 1091 - 1098.

(43) 2011. "A Review Essay on David Laibman's Deep History: A Study in Social Evolution and Human Agency" Journal of Philosophical Economics 5 (1) Autumn: 168 - 182.

(42) 2011. “On Error: Undisciplined Thoughts on One of the Causes of Intellectual Path Dependency" Ankara University SBF Review 66 (2): 215 - 233.

(41) 2010. “Thesis Abstract: Intellectual Paths and Pathologies: How Small Events in Scholarly Life Accidentally Grow Big (2009)” Journal of the History of Economic Thought 32 (4): 621 - 622.

(40) 2010. “PHD Thesis Summary: Intellectual Paths and Pathologies: How Small Events in Scholarly Life Accidentally Grow Big (2009)” Erasmus Journal for Philosophy and Economics 3 (1): 123 – 125.

(39) 2006. “Historical Small Events and the Eclipse of Utopia: Perspectives on Path Dependence in Human Thought” Culture, Theory, and Critique 47(1): 53 - 70.

(38) 2006. “Otomobillerimiz var, Pizzalarımız da... Deirdre McCloskey ile bir Söyleşi” [“We have automobiles, and pizzas, too: An Interview with Deirdre McCloskey”] Mülkiye Dergisi 30 (251):185 - 197.

ARTICLES IN EDITED BOOKS

(37) 2012. "Hâlâ Marx" [Marx, Still] (Co-authored by: S. Orhan and S. Kologlugil) In: İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx [A Spectre in Economics: Karl Marx] (Coedited by: S. Orhan and S. Kologlugil) (Istanbul: Iletisim Yayınları / Publications House): 9 - 12.

(36) 2012. “Yayıncılık Endüstrisinde Yapay Seçilim: Marx ve Engels'in Politik İktisat Metinleri Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme” [“Artificial Selection in Publication Industry: A Bibliographical Essay on the Political Economy Manuscripts of Marx and Engels”] In: İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx [A Spectre in Economics: Karl Marx] (Coedited by: S. Orhan and S. Kologlugil) (Istanbul: Iletisim Yayınları / Publications House): 141 - 180.

(35) 2011. “Piyasa Sistemine de Siyasa Sistemine de Karşı Olmak" ["Being Against both the Market System and the Polity System”] In: Yalçıntaş (ed.) Kantindeki Politik Ekonomi (Ankara: Phoenix Publ.): 15 - 57.

(34) 2011. “İktisat Biyolojinin Kabe'si Mi Oluyor?: Doğal ve Toplumsal Bilimler İlişkisi Üzerine Bir Atıf Çalışması Denemesi" [Is Economics About to Become the Mecca of Biological Sciences? A Citation Analysis into the Relationship Between Natural and Social Sciences] In M. Kaymak and A. Sahinoz. Darwin ve Evrimsel Iktisat Sempozyumu [Symposium on Darwin and Evolutionary Economics] (Ankara: Hacettepe University Press): 85 - 100.

(33) 2008. “İnsan Düşüncesinde Belirsizlik, İşlem Maliyetleri ve İdeoloji” [Uncertainty, Transaction Costs and Ideoloji in Human Thought] In: Candan, Özbolat, and Öziş (eds.) Bilim ve İktidar (Ankara: Dipnot Yay.): 287 - 309.

BOOK REVIEWS

(32) 2009. “Book Review of David Ruccio's Economic Representations: Academic and Everyday (2008)” Journal of Economic Issues 43 (4): 1089 – 1091

(31) 2008. “Book Review of Kurt Dopfer's The Evolutionary Foundations of Economics (2005)” Review of Political Economy 20 (1): 161 – 163.

DISCUSSION PAPERS

(30) 2013. "The Oomph in Philosophical Economics: A Bibliometric Analysis of the Main Trends, from 1960s to the Present" Munich Personal RePec Archive No: 44191

(29) 2010. "The 'Coase Theorem' vs. Coase Theorem Proper: How an Error Emerged and Why It Remained Uncorrected So Long" Social Science Research Network Discussion Paper No: 1628163.

(28) 2010. “İktisat Düşüncesinde Evrimci Yol: İktisat Güncel Evrim Teorisine Ne Kadar Katkı Yaptı?: (Meraklısına Notlar)” Ankara University Faculty of Political Sciences GETA Discussion Paper Series No: 108.

(27) 2006. “Stories of Error and Vice Matter: Path Dependence, Paul David, and Efficiency and Optimality in Economics” MPRA Paper No: 749.

(26) 2006. “The Economics of Rhetoric: On Metaphors as Institutions” (with Alessandro Lanteri) Ankara University Faculty of Political Sciences GETA Discussion Paper Series, No: 94.

(25) 2002. “Associating Path Dependence with Causal Philosophy” Ankara University Faculty of Political Sciences GETA Discussion Paper Series, No: 50.

(24) 2001. “Değiştirilebilir Parça Üretimi: Kitle Üretiminin Kökenlerine Değinmeler [“Interchangeable Part Production: Notes on the Roots of Mass Production”] Ankara University Faculty of Political Sciences GETA Discussion Paper Series, No: 29.

CONFERENCE PROCEEDINGS / BOOK OF ABSTRACTS

(23) 2010. "The 'Coase Theorem' vs. Coase Theorem Proper: How an Error Emerged and Why It Remained Uncorrected So Long" Syracuse University: History of Economics Society Annual Conference, Syracuse, June.

(22) 2007. “Düşünsel Patikalar ve Patolojiler: Düşünce Dünyamızdaki Kazalar, Rastlantılar, Tesadüfler ve Bunların Sonuçları Niçin Önemlidir?” Karaburun Bilim Kongresi: “Bilimsel Üretim Süreci: Toplumsal ve Kurumsal Biçimleri” Karaburun Yarımadası, İzmir, September.

(21) 2006. “Stories of Error and Vice Matter: Path Dependence, Paul David, and Efficiency and Optimality in Economics” European Association for Evolutionary Political Economy Annual Conference: “Developing Economies, Multiple Trajectories, Multiple Developments” Galatasaray University, İstanbul, November.

(20) 2006. “İnsan Düşüncesinde Belirsizlik, İdeoloji ve İşlem Maliyetleri” Karaburun Bilim Kongresi: Bilim ve İktidar” Karaburun Yarımadası, İzmir, September.

(19) 2006. “Stories of Error and Vice Matter: Path Dependence, Paul David, and Efficiency and Optimality in Economics” Annual Conference of the Association for Heterodox Economics: “Economics, Pluralism, and the Social Sciences” London School of Economics, London, June.

REPORTS

(18) 2008. “ESCALA: European Youth Summer Camp a la Turca – Final Report” Prepared for the Netherlands Alumni Association of Turkey and Submitted to the Turkish National Agency.

(17) 2008. “Report on the Higher Education System in the Netherlands” Presented to the Dutch Secretary of Education, Culture, and Science, Mrs. Marja van Bijsterveldt [Published in a separated issue of the Levant Report Series Issue No: January 2008 – 01].


POPULAR AND / OR NON-ACADEMIC ARTICLES

(16) 2013. "Akademik Enflasyon" SBFBlog 4 Kasım.

(15) 2013. "Varlar ama Görünmüyorlar: (Başrörtülü Kadınlar)" SBFBlog 20 Eylül

(14) 2013. "Nice 27 Mayıs'lara!" Bianet 5 Temmuz.

(13) 2013. "Yaratıcılık ve Humor: Türkiye'de Protestan Zamanlar" Mülkiye Dergisi 37 (2): 189-194.

(12) 2010. "Düşünceler Evriliyor, Peki İlerliyor mu? Ronald Coase ve 'Coase Kuramı'" NTVBLM December: 68-71.

(11) 2010. “Ahlakın İktisadi Evrimi: Bilimde Yasaklar ve Muhafazakârlık” NTVBLM June: 12-13.

(10) 2009. “QWERTY: Evrim Parmaklarınızın Ucunda” NTVBLM December: 84-86.

(9) 2009. “Türkiye’de Krizin Seyrine İlişkin Kısa Bir Evrimci Yorum” Taraf Gazetesi 11 July.

(8) 2008. “ESCALA: Brief Notes from a Youth Camp” Magazine Published by The Centre for EU Education and Youth Programmes (Turkish National Agency).

(7) 2007. “Hafif Müzik Niçin Hafiftir ve Güzeldir” Mülkiyeliler Birliği Dergisi 251 (9).

(6) 2006. “Hocalarınız Sizi Kandırıyor, Ayağa Kalkın, Ayaklanın!” [Your Teachers are Cheating You, Get Up, Stand Up!] Yarınlar: Aylık Kültür ve Politika Dergisi March.

(5) 2004. “When Being Virtuous Makes Sense: Bourgeois Ethics in the Golden Age vs. Embarrassment of the Bourgeois Today” (with Arjo Klamer) AElementair 4(3): 1 - 4.

(4) 2004. “On the (Limited) Virtue of Bourgeois Solutions to Humanly Problems” (with Arjo Klamer) Erasmus Magazine 7(19) May 2004 No: 20.

(3) 1997. "Üniversite, Bilim ve Özerklik" Gelecek: Bilim, Kültür, Sanat Seçkisi 2 (4): 12 -15.

(2) 1995. "Ve Başkaldırdı Apollon" Gelecek: Bilim, Kültür, Sanat Seçkisi 1 (1): 56 - 59.


TRANSLATIONS INTO TURKISH 

(1) 2010. Atilla Sönmez. 1967. “Planlama Fikrinin Yeniden Doğuşu ve 1963 – 1967 Planının Kapsamı ve Hedefleri” In: S. İlkin ve S. İnanç (eds.) Planning in Turkey: Selected Papers (Ankara: Faculty of Administrative Sciences). [Published in: Ergun Türkcan (ed.). 2010. Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Düşüşü : 1960 – 1980 (İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları): 495 - 506].

Unpublished Course Material. Thorstein Veblen. 1898. "İktisat Neden Bir Evrimci Bilim Değildir?" Quarterly Journal of Economics July: 373 - 397.

Unpublished Course Material. Paul David. 1985. “Clio ve QWERTY İktisadı” American Economic Review 75 (2): 332 - 337.

Unpublished. Gregor McLennan. 1996. “Post-Marksizm ve Modernist Teori Yapıcılığın ‘Dört Günahı’” New Left Review 218, July / August.